O FIRMIE OFERTA HANDLOWA ADRESY KONTAKTOWE
Centrum Kolorów
Wykaz sklepów i Hurtowni SED-CHEM
OFERTA PRODUKTÓW POLIFARB CIESZYN

Te i inne produkty Polifarb Cieszyn znajdą Państwo w naszych sklepach i hurtowniach

WYROBY OGÓLNEGO STOSOWANIA
EMALIA LUKSUSOWA
Rozmiar: 21308 bajtów EMALIA LUKSUSOWA to szybkosnąca w warunkach otoczenia emalia alkidowa ogólnego stosowania. Przeznaczona do malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych, metalowych uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie oraz tynków. EMALIA LUKSUSOWA może być stosowana do wymalowań wewnętrznych jak i zewnętrznych. Może być również nanoszona na powłoki ftalowe

EMAKOL
Rozmiar: 27281 bajtów Emalia EMAKOL przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych,stolarki budowlanej, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Nadaje się zarówno do wymalowań wewnętrznych jak i zewnętrznych.

AKRYLUX
Rozmiar: 20656 bajtów Wodorozcieńczalna emalia akrylowa AKRYLUX jest wyrobem ogólnego stosowania przeznaczonym głównie do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna i materiałów drewnopochodnych. eksploatowanych wewnątz i na zewnątrz pomieszczeń. Można ją również stosować do malowania lamperii na tynkach orza powierzni stalowych.

FARBY EMULSYJNE WEWNĘTRZNE
AKROTIX
Rozmiar: 25081 bajtów AKROTIX przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej, wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych tj. tynk cementowy i cementowo-wapienny, cegła, beton, drewno i materiały drewnopochodne oraz tapety papierowe i z włókna szklanego.

AKRYLIT W
Farba AKRYLIT W przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz budynków mieszkalnych, oraz obiektów użyteczności publicznej.

FARBY FASADOWE ZEWNĘTRZNE
CEKROMAL
Rozmiar: 5699 bajtów Farba CEKROMAL przeznaczona jest do malowania elewacji budynków. Można nią malować zarówno nowe elewacje jak również przeprowadzać renowację starych, mocno zniszczonych fasad..

AKRYLIT
Rozmiar: 23535 bajtów Farba AKRYLIT przeznaczona jest do dokoracyjno-ochronnego malowania elewacji. Ze względu na dużą odporność na alkalia, farbę AKRYLIT można stosować na świeże tynki.

PONADTO:
 • farby i lakiery dla przemysłu motoryzacyjnego
 • farby i lakiery dla przemysłu lakierowego
 • coil - coating
 • farby proszkowe
 • farby do renowacji samochodów
 • farby antykorozyjne
 • farby i lakiery do stolarki budowlanej
 • farby i lakiery ogólnego stosowania
 • farby i lakiery dla przemysłu meblowego
 • farby i lakiery dla przemysłu płyt pilśniowych
 • farby i lakiery na drewno
 • wyroby na podłoża mineralne
 • farby do jezdni
 • farby i lakiery do opakowań blaszanych
 • wyroby elektroizolacyjne
 • żywice i półprodukty